Recht van de Europese Unie

Studiegidsnr:1101RECREU
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Meeusen
Jonathan Schenk

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bevat volgende hoofdstukken:

1.Het Europese integratieproces

2.Het EU-recht vandaag: overzicht en wegwijs

3.Fundamentele beginselen van de rechtsorde van de EU

4.Het institutionele kader van de EU

5.Besluitvormingsprocedures in de EU

6.Rechtsbronnen van de EU

7.Rechtsbescherming in de EU

8.Marktintegratiebeleid

9.Het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal in de EU