Staatsrecht

Studiegidsnr:1101RECSTA
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Velaers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het inleidend deel wordt vooral aandacht besteed aan de bronnen van het staatsrecht, meer bepaald aan de Grondwet die in een ruime context wordt gesitueerd. Vervolgens worden de rechten en vrijheden onderzocht. De nadruk ligt daarbij op titel II van de Grondwet. Ook de in internationale verdragen, en met name de in het EVRM, gewaarborgde rechten en vrijheden komen aan bod. Na een bespreking van de basiskenmerken van de gezagsvorm, worden de instellingen van de federale staat en vervolgens de staatshervorming besproken. Praktische oefeningen i.v.m. rechten en vrijheden, geldigheid van overheidsbeslissingen en bevoegdheidsconflicten, sluiten aan bij elk onderdeel. Deze bestaan in een grondige analyse van rechtspraak tijdens de les en ook in het samen lezen en becommentariëren van een aantal arresten van de hoogste rechtscolleges en adviezen van de Raad van State.