Verbintenissenrecht

Studiegidsnr:1101RECVER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Britt Weyts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel wordt eerst gehandeld over het begrip verbintenis en de verschillende soorten van verbintenissen. Daarna komen de bronnen van verbintenissen aan bod (de verbintenis door eenzijdige wilsuiting, de overeenkomst en de quasi-contracten). Het grootste gedeelte van de cursus is gewijd aan de overeenkomst als bron van verbintenissen, waarin achtereenvolgens het begrip, de soorten, de geldigheidsvereisten, de gevolgen tussen partijen en ten aanzien van derden, en de beëindiging van overeenkomsten worden besproken. Vervolgens wordt ingegaan op de gevolgen van verbintenissen, de overdracht van verbintenissen en ten slotte de verschillende wijzen van tenietgaan van verbintenissen.