Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Volkenrecht en volkenrechtelijke instellingen

Studiegidsnr:1101RECVVI
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet een credit hebben voor volgende OO of deze in het studieprogramma opnemen: Bronnen en beginselen van het recht EN Personen- en familierecht EN Inleiding tot het privaatrecht EN Gerechtelijk recht EN Rechtsmethodiek
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Koen De Feyter

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *


  De cursus behandelt de volgende thema's:

1. Kenmerken van het volkenrecht

2. Subjecten: de Staat

3.Bronnen

4. Materieel Recht: Internationale Vrede en Veiligheid

5. Subjecten: Internationale Organisaties

6.Subjecten: Ondernemingen

7.Materieel Recht: Duurzame Ontwikkeling

8.Subjecten: Niet-Gouvernementele Organisaties

9: Subjecten: Individuen