Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Accountancy

Studiegidsnr:1101TEWBDK
Vakgebied:Accountancy & Revisoraat
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Nadine Lybaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus introduceert de student in het proces dat leidt tot de opstelling van een jaarrekening. Nadat een inleiding is gegeven aangaande de techniek van het dubbel boekhouden, en het openen en afsluiten van de boekhouding, wordt de aandacht toegespitst op de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening. Het juridisch kader dat hierbij gevolgd wordt, is de Belgische wetgeving op de boekhouding en de jaarrekening van de industriële en handelsonderneming. Door de uitvoerige bespreking van de afzonderlijke posten van de jaarrekening is elke student in staat om op een zinvolle wijze de cijfergegevens achter iedere post te interpreteren en weet hij/zij via welk proces deze bedragen gegenereerd worden. Een door een onderneming gerapporteerd resultaat is immers geen exact objectief cijfer, maar een bedrag dat de uitkomst is van een reeks keuzes binnen een wettelijk kader.