Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Informatiesystemen

Studiegidsnr:1101TEWITB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Verelst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het eerste deel wordt een begrippenkader uitgewerkt met betrekking tot informatiesystemen, de soorten informatiesystemen, en de rol van informatiesystemen in (innovatieve) organisaties.  In het tweede deel worden de bouwblokken voor de ontwikkeling van informatiesystemen inzichtelijk gemaakt.  Eerst worden aspecten van de systeemontwikkeling besproken zoals het watervalmodel , waarna een holistisch overzicht gegeven wordt van de evoluties op het gebied van hardware, software en netwerken.