Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Informatiesystemen

Studiegidsnr:1101TEWITB
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Verelst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Eerst wordt een begrippenkader uitgewerkt met betrekking tot informatiesystemen, de soorten informatiesystemen, en de rol van (innovatieve) informatiesystemen in organisaties.  Daarna worden de bouwblokken voor de ontwikkeling van informatiesystemen inzichtelijk gemaakt, met aandacht voor hardware, netwerken en vooral software.  Op dit laatste vlak worden aspecten van systeemontwikkeling besproken zoals het watervalmodel , het bouwen van maatwerk, het gebruik van standaardpakketten en de evolutie naar (web) services.  Tenslotte wordt aandacht besteed aan recente, innovatieve technologieën zoals Business Intelligence en het Internet of Things en wordt het onderwerp disruptieve innovatie behandeld.