Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wiskunde met (bedrijfs)economische toepassingen

Studiegidsnr:1101TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Ann De Schepper

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een korte algemene inleiding besteden we voornamelijk aandacht aan drie grote onderwerpen: de analyse, integraalrekening en reeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics van de basisleerstof uit het secundair onderwijs, waarna we deze thema's uitdiepen en verbreden, en toepassen op economische en bedrijfseconomische situaties.

Het hoofdstuk Analyse behandelt zowel functies van één als meerdere veranderlijken, in het licht van onderzoek van extremen (een vrij belangrijk onderwerp in een faculteit toegepaste economische wetenschappen).

Bij het hoofdstuk Integraalrekening besteden we aandacht aan onbepaalde en bepaalde integralen, en bekijken we naast de standaardtechnieken ook naar verschillende toepassingen.

In het hoofdstuk Reeksen tenslotte, staan we stil bij getallenreeksen, machtreeksen en Taylorreeksen.