Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Wiskundige methoden en technieken

Studiegidsnr:1101TEWSEW
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Ida Ruts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een korte algemene inleiding besteden we aandacht aan drie grote onderwerpen: de analyse, integraalrekening en matrixalgebra.
Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics van de basisleerstof uit het Secundair Onderwijs, waarna we deze thema’s uitdiepen en verbreden, en toepassen op (sociaal)economische situaties.
Het hoofdstuk Analyse behandelt zowel functies van één als meerdere veranderlijken. Er wordt uitgebreid ingegaan op het bepalen van zowel vrije als gebonden extremen.
Het hoofdstuk Integraalrekening handelt over onbepaalde en bepaalde integralen, ook numerieke benaderingsmethoden worden behandeld.
In het hoofdstuk Matrixalgebra tenslotte besteden we aandacht aan matrixcalculus en het diagonaliseren van matrices, dit hoofdstuk levert een voorbereiding op latere cursussen Econometrie.