Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de psychologie

Studiegidsnr:1101TEWVSG
Vakgebied:Psychologie en psychiatrie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Carolyn Declerck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de eerste hoofdstukken wordt het studiedomein van de psychologie toegelicht en wordt aandacht besteed aan de methoden die wetenschappers gebruiken voor de studie van gedrag en van mentale processen. De daarop volgende hoofdstukken behandelen respectievelijk bewustzijn, het leerproces, cognitie, emotie, persoonlijkheid, en het gedrag van mensen in groep. 

Via het bespreken van klassiek en origineel onderzoek in de psychologie, alsook eventuele, rechtstreekse deelname in korte experimenten, genieten de studenten van uitzonderlijke ervaringen die niet alleen de kennis van de algemene psychologie bevorderen, maar tegelijkertijd ook noodzakelijk zijn om diepere inzichten te verwerven. Tot besluit van elk experiment wordt het verband tussen de toepassing en de theorie gezamenlijk besproken.