Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Duits 1

Studiegidsnr:1101TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Duits
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Hans Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid wordt tijdens de colleges ingeoefend.  Na elke grammaticamodule wordt een oefenmodule afgewerkt. In de online-omgeving zijn uitbreidings-en verdiepingsoefeningen voorzien die het toelaten het leertraject te individualiseren.