Duitse teksten 1

Studiegidsnr:1102FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Geert Crauwels

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Op reis - en dus al dan niet zoekend, gedwongen of gewoonweg in de fantasie geconfronteerd wordend met het vreemde - leert men niet enkel het vreemde, maar ook zichzelf observeren en kennen. Dit vormt de basis van reisliteratuur. In dit seminarie worden zowel de eerder traditionele reisberichten, -romans en –verhalen als de meer recente reisliteratuur literatuurwetenschappelijk onderzocht. Het accent van dit onderzoek ligt op de autofictietheorieën, de theorieën rond de spatial turn, de constructie van herinneringen en tenslotte op interculturaliteit.

De centrale vraag hierbij is wat het perspectief op de ander en op het vreemde in het algemeen over het vertellende ik en bij uitbreiding over de auteur zelf vertelt. Het is gelijk ook het onderzoek naar de ‘blinde vlek’  enerzijds en de verhouding van feitelijkheid en fictionaliteit van deze literatuur anderzijds. Voorts is de beschrijving van de vreemde omgeving tevens een impliciete beschrijving van de (afwezige) heimat. Ook dit spanningsveld wordt bij de analyse ter sprake gebracht.

Afgezien van deze gemeenschappelijke basis blijken de persoonlijke aanleidingen om op reis te gaan daarentegen erg te variëren: deze kunnen de persoonlijke ontwikkeling en vervolmaking betreffen; ze kunnen een sentimentele bespiegeling zijn of door de vlucht voor politieke radicalisering zijn ingegeven; ze worden soms  door de nieuwsgierigheid om de feiten ter plekke te onderzoeken  geïnspireerd; of  de reis betekent een thuiskomst in den vreemde (als oorspronkelijke heimat). Parallel hiermee lopen ook de vertelstijl en de omgang met deze thema’s vaak erg uiteen. Op al deze aspecten wordt in deze seminariereeks uitvoerig ingegaan.

De volgende werken worden (fragmentarisch) behandeld: H. Heine: Die Harzreise; Th. Mann: Der Tod in Venedig; H. Böll: Irisches Tagebuch (fragmenten); E. Hilsenrath: Fuck America; W. Herrndorf: Tschick; M. Streeruwitz: Die Reise einer jungen Anarchistin in Griechenland.

Een reader met tekstfragmenten en met geselecteerde theoretische teksten omtrent autofictie, de spatial turn, onderzoek naar herinneringen en het geheugen, en tenslotte interculturele hermeneutiek wordt via het leerplatform ter beschikking gesteld.