Engels: Taalbeheersing 2

Studiegidsnr:1102FLWTLE
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jennifer Thewissen
- NNB
Alena Anishchanka

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

The Engels Taalbeheersing 2 bestaat uit twee componenten:

  • Uitspraakoefening o.b.v. fonetiek
  • Algemeen Engels, met nadruk op woordenschatverwerving en de vier basisvaardigheden: spreken, schrijven, lezen en luisteren
  • De actualiteit van Engelssprekende landen