Franse taalbeheersing 1: spreek- en schrijfvaardigheid

Studiegidsnr:1102FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Isa Van Acker

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is opgevat als een gradueel parcours waarin de student onder begeleiding groeit naar een vlotte mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid Frans.

In een eerste fase worden teksten en mondelinge communicatie geobserveerd en geanalyseerd; de oefeningen situeren zich veelal op het niveau van de zin (b.v. de paragraaf van een tekst samenvatten in één zin; mondeling een hypothese formuleren, verbazing uiten, een positief of negatief oordeel uitdrukken).

Vervolgens wordt overgegaan naar het redigeren van tekstsegmenten (paragraaf; introductie; conclusie) en de productie van beknopte mondelinge communicatie (b.v. een gebeurtenis of ervaring beschrijven, een opinie formuleren en beargumenteren).

Tot slot wordt de constructie van een beknopt, coherent discours geoefend: het geven van een korte mondelinge presentatie, het schrijven van een coherente tekst met begin, midden en slot.

De student assimileert zelfstandig 8 van de 15 hoofdstukken uit het handboek Mots et contexte, dat thematisch gerangschikte woordenschat biedt op basis van informatieve teksten die ook via mp3-bestanden beluisterd kunnen worden.

Daarnaast wordt van de studenten verwacht dat zij thuis Franse teksten en audiovisueel materiaal doornemen, niet alleen als inhoudelijke voorbereiding op of verwerking van de colleges, maar ook om ervoor te zorgen dat de Franse taal een vanzelfsprekende aanwezigheid krijgt in hun dagelijks leven.