Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Geschiedenis van de film 1: vroege cinema

Studiegidsnr:1102FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tom Paulus
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus traceert het ontstaan en de ontwikkeling van cinema als technologie, kunstvorm en industrie tijdens de eerste helft van de twintigste eeuw, met als voorlopig eindpunt de introductie en systematisering van de gesynchroniseerde geluidsfilm omstreeks 1927. De achterliggende veronderstelling bij deze periodisering is dat de stille film een historische en esthetische eigenheid heeft en niet louter kan worden beschouwd als een aanloop tot de klassieke geluidsfilm. We bespreken canonieke scholen, stromingen en filmmakers, met nadruk op de Europese, Amerikaanse en (Sovjet)Russische filmcultuur, en doen dit tegen de achtergrond van sociale, politieke, culturele en economische omwentelingen die het verloop van de filmgeschiedenis hebben bepaald. We staan ook stil bij de ontwikkeling van de filmtaal, al dan niet in directe relatie tot de vroegste theoretische en kritische beschouwingen van het medium. Elke week worden in het kader van de ‘Moving Picture Show’ filmklassiekers getoond met de bedoeling de cursusmaterie niet alleen te illustreren maar ook tot leven te brengen.