Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Management en organisatie

Studiegidsnr:1102TEWBDK
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Margareta Asselbergh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De leerstof wordt opgedeeld in vier blokken, die telkens ongeveer een maand in beslag zullen nemen.

  1. BLOK  I: Hoofdstuk 1 duidt het begrip "organisatie", hoofdstuk 2 duidt het begrip "management" en in hoofdstuk 3 worden de belangrijkste theoretische perspectieven toegelicht (bv. klassiek managementperspectief, gedragsmatige benadering)
  2. BLOK II: Deel II verklaart twee van de vier managementfuncties. Hoofdstuk 4 gaat over plannen, hoofdstuk 5 gaat over organiseren. Concreet wordt de inhoud van de functie behandeld, concrete activiteiten binnen deze functie, typische kenmerken en aandachtspunten van deze functie, populaire managementtechnieken en -instrumenten, en tenslotte ook de manier hoe in verschillende theoretsiche perspectieven deze functies beschouwd worden.
  3. BLOK III: is volledig analoog met blok II, maar behandelt ditmaal de functies leiding geven en controleren.
  4. BLOK IV gaat in op de verschillende 'deel'managementdomeinen. Bij voorbeeld,  aankoopmanagement, marketingmanagement, HRM, communicatiemanagement, strategisch management, cultuurmanagement, ....  Per managementdomein wordt behandeld welke concrete activiteiten onderscheiden kunnen worden  en welke specifieke technieken en instrumenten vaak gebruikt worden.