Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Beschrijvende statistiek en kansrekenen

Studiegidsnr:1102TEWKWM
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:50
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Heidi Arnouts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bestaat uit twee grote delen, namelijk beschrijvende statistiek en kansrekening. De cursus start met een algemene inleiding over het nut van statistiek en kansrekening, het verzamelen en meten van data, en de verschillende meetschalen. Ook het belang van kansrekenen voor de statistische besluitvorming wordt belicht. Om gegevens samen te vatten, behandelen we in de beschrijvende statistiek de belangrijkste grafische en numerieke voorstellingen en de keuze van de meest correcte voorstelling. Na een kort overzicht van de kanstheorie volgt een studie van kansvariabelen, met de belangrijkste discrete en continue verdelingen als voorbeelden. Zowel univariate als multivariate kansvariabelen worden belicht. Ten slotte wordt de centrale limietstelling geïntroduceerd. De opbouw van de cursus gebeurt volledig aan de hand van economische, bedrijfseconomische en technologische toepassingen. Alle concepten en berekeningen worde geïllustreerd aan de hand van het softwarepakket JMP.