Inleiding tot de joodse cultuur 2

Studiegidsnr:1103FLWJST
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Karin Hofmeester

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens het college zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • de joodse identiteit
 • de basiselementen van het joodse geloof, de belangrijkste religieuze teksten; religieuze tradities in het dagelijks leven; stromingen binnen het jodendom
 • de geschiedenis van de joodse cultuur in vogelvlucht:
  • onder Griekse en Romeinse overheersing
  • onder het Christendom en de Islam
  • de Asjkenazische en Sefardische diaspora in de 16de en 17de eeuw
  • de Verlichting, de Franse Revolutie, Haskala en joodse Emancipatie
  • de ontwikkeling van modern antisemitisme en van joods socialisme en zionisme
  • de Sjoa en de naoorlogse opbouw, de oprichting van de staat Israël

Centraal staat in deze geschiedenis steeds de invloed van de gebeurtenissen op de ontwikkeling van de joodse identiteit. Zoveel mogelijk zal e.e.a. aan de hand van de levensverhalen en tijdens het college uitgedeelde tekstfragmenten van invloedrijke joodse geleerden, schrijvers en intellectuelen worden geïllustreerd, maar ook zal aandacht worden besteed aan het dagelijks leven in de joodse gemeenschappen in de verschillende periodes en gebieden. De colleges worden ondersteund met powerpointpresentaties met zowel tekstsheets als illustraties, geluids- en filmfragmenten. De sheets zullen voor elk college op Blackboard worden gepubliceerd.

Tijdens de hoorcolleges wordt een actieve deelname van de studenten verwacht. Naar aanleiding van de teksten die vooraf op Blackboard gepubliceerd zullen worden en die voorafgaand aan het college gelezen moeten worden, wordt gezamenlijk gediscussieerd over een aantal belangrijke elementen van de joodse cultuur.

Een facultatieve rondwandeling door de joodse buurt, inclusief synagogebezoek is onderdeel van de cursus.

Dit vak heeft een verplicht aanvullend programma dat bestaat uit het bijwonen van vijf donderdagavondlezingen uit de semestriële lezingenreeks van het Instituut voor Joodse Studies (www.uantwerpen.be/ijs). Voor dit aanvullend programma dient de student als evaluatievorm een schriftelijk werkstuk te schrijven van 8 tot 10 pagina's  over een onderwerp m.b.t. de joodse cultuur in brede zin, ofwel over een onderwerp dat verband houdt met één van bijgewoonde lezingen van het IJS. Prof. Vivian Liska beoordeelt de schriftelijke werkstukken. Voor vragen over mogelijke onderwerpen kan per e-mail contact opgenomen worden met haar.