Duitse literatuurgeschiedenis 1

Studiegidsnr:1103FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college biedt een systematisch overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis vanaf 1600 tot 1890 en behandelt hoofdzakelijk de volgende periodes: Barock, Aufklärung, Sturm und Drang, Klassik, Romantik, Dichter zwischen Klassik und Romantik, Biedermeier/Vormärz und Junges Deutschland en (Poetischer) Realismus. Hierbij wordt kritisch ingegaan op de vormen en functies, mogelijkheden en grenzen van de literaire geschiedschrijving. Naast de studie van de literaire periodes van de Duitse literatuur en haar belangrijkste vertegenwoordigers wordt uitvoerig aandacht besteed aan de maatschappelijke, religieuze, filosofische en wetenschappelijke context die de Duitse literatuurgeschiedenis mee vorm gegeven heeft.