Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse literatuurgeschiedenis 1

Studiegidsnr:1103FLWTLD
Vakgebied:Letterkunde
Tweejaarlijks opleidingsonderdeel:Gedoceerd in acad.jaar aanvangend in ONEVEN jaar
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Duits
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thomas Ernst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit college biedt een systematisch en chronologisch overzicht van de Duitse literatuurgeschiedenis. In het begin worden kort ook vroegere periodes zoals Humanismus, Reformation en Barock besproken, daarna focussen wij op de volgende periodes: Aufklärung, Sturm und Drang, Weimarer Klassik, Romantik, Vormärz, Bürgerlicher Realismus, Literarische Moderne (Naturalismus, Dadaismus, Expressionismus) en Literatur der Weimarer Republik.

Wij lezen intens gecanoniseerde teksten uit de centrale genres, onder meer dramatische teksten van Bertolt Brecht en Georg Büchner, proza van Johann Wolfgang von Goethe und Franz Kafka, gedichten van Heinrich Heine en Else Lasker-Schüler. In de colleges wordt kritisch ingegaan op de vormen en functies, mogelijkheden en grenzen van de literaire geschiedschrijving. Om de literaire periodes van de Duitse literatuur en haar belangrijkste vertegenwoordigers beter te begrijpen, zal ook uitvoerig aandacht besteed worden aan de maatschappelijke, wetenschappelijke, filosofische en religieuze context die de Duitse literatuurgeschiedenis mee vorm heeft gegeven.