Franse taalkunde 1: woord en zin in het moderne Frans

Studiegidsnr:1103FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter De Mulder
Saskia Kindt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de meer traditionele taalopvattingen bestaat de grammatica enerzijds uit een lexicon, grosso modo een lijst met woorddelen of woorden met hun grammaticale eigenschappen en hun betekenis, en anderzijds uit regels die toelaten uit te leggen hoe woorddelen tot welgevormde en betekenisvolle woorden worden gecombineerd (morfologie) en woorden vervolgens tot grammaticale en betekenisvolle zinnen (syntaxis en semantiek). Deze taalopvatting doet vervolgens beroep op verdere regels om uit te leggen hoe de context de betekenis van woorden en zinnen beïnvloedt en hoe die zinnen gebruikt kunnen worden in de communicatie (pragmatiek).

In deze cursus zullen we nagaan in hoeverre dit traditionele beeld van de grammatica taalgebruik kan beschrijven en verklaren. Daartoe zullen we via oefeningen nagaan hoe in deze taalopvattingen de betekenis en de structuur van woorden beschreven worden en de structuur en de betekenis van (hoofdzakelijk enkelvoudige) zinnen geanalyseerd worden. Zo zullen we de beperkingen van de traditionele taalopvatting ontdekken en ons de vraag kunnen stellen hoe we het functioneren van taal op een meer adequate manier kunnen begrijpen.