Franse taalkunde 1

Studiegidsnr:1103FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Walter De Mulder
Saskia Kindt

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de meer traditionele taalopvattingen bestaat de grammatica enerzijds uit een lexicon, grosso modo een lijst met woorden met hun grammaticale eigenschappen en hun betekenis, en anderzijds uit regels die toelaten uit te leggen hoe woorden vervolgens tot grammaticale en betekenisvolle zinnen worden gecombineerd. In deze cursus zullen we nagaan in hoeverre dit traditionele beeld van de grammatica de structuur van Franse zinnen kan beschrijven, waarbij we vooral aandacht zullen besteden aan de structuur van de enkelvoudige zin en de traditionele opvattingen over zinsdelen en syntactische functies onder de loep zullen nemen.