Franse taalkunde 1

Studiegidsnr:1103FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Walter De Mulder

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een inleiding in de grondbegrippen van de taalkunde van het hedendaagse Frans en van haar verschillende subdisciplines (fonetiel en fonologie, morfolmogie, syntaxis, semantiek en pragmatiek).