Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Filmgenres

Studiegidsnr:1103FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Paulus
Gertjan Willems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met enkele van de belangrijkste filmgenres. De cursus behandelt genres als de western, de martial arts film, het melodrama, de historische film, de musical, de komedie, de gangsterfilm, de horrorfilm. We bestuderen de geschiedenis, de werking en de eigenschappen van deze genres aan de hand van theoretische en historische reflecties over klassieke genres en aan de hand van concrete films. De nadruk ligt op de klassieke Hollywoodperiode, maar we hebben ook aandacht voor vroegere en latere genretradities, in Hollywood en daarbuiten.