Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de financiële markten 1

Studiegidsnr:1103TEWBDK
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc De Ceuster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus vangt aan met het schetsen van de financiële architectuur. Daarbij kijken we naar de financiële geschiedenis en naar de bouwstenen en de spelers van de financiële economie. Vervolgens komen financiële grondbegrippen zoals waarderingsconcepten, rentevoeten en risico aan bod. In de rest van de cursus worden de verschillende financiële spelers doorgelicht. We staan stil bij betalingsmiddelen, instrumenten tot vermogensopbouw, risicoafdekkingsinstrumenten e.d. We besteden ook aandacht aan de regelgevers en de toezichthouders.