Inleiding tot de financiële markten 1

Studiegidsnr:1103TEWBDK
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc De Ceuster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In een eerste deel wordt de rol van de financiële markten en instellingen in het economische leven besproken. Vervolgens (deel 2) komt de studie van de financiële markten op korte termijn aan bod. Hierbij worden de volgende producten besproken: de schatkistcertificaten, de interbancaire leningen, de repurchase agreements en het commercial paper. In deel 3 komen de segmenten van de financiële markt op lange termijn aan bod. Obligatie- en aandelenmarkten nemen hier de voornaamste plaats in. Daarnaast komen ook certificaten van instellingen voor collectieve belegging, vastgoed-certificaten en ander lange termijn producten aan bod. De cursus wordt afgerond met een eerste kennismaking met afgeleide producten zoals termijncontracten, futures en opties.