Europese en internationale omgeving

Studiegidsnr:1103TEWVSG
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Bouckaert
Bruno De Borger
Sascha Albers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak wordt aandacht besteed aan de vraag: Wat is het conceptueel kader dat voor de studie van de interne en externe omgeving van de onderneming kan worden ontwikkeld en wat zijn de Europese en internationale dimensies van de omgevingsfactoren.

Er wordt ingegaan op theorie, beleid, en werking van het internationaal economisch systeem en de internationale economische instellingen. De aangereikte inzichten vormen de basis voor de ontwikkeling van een conceptueel kader van de Europese economische en politieke integratie, waarna wordt ingegaan op de evolutie van deze integratie en op de voornaamste beleidsdomeinen.