Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Europese en internationale omgeving

Studiegidsnr:1103TEWVSG
Vakgebied:Economische wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB
Sascha Albers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Geen enkel bedrijf handelt in een vacuüm, vooral niet als het verder reikt dan de eigen thuismarkt. Deze cursus structureert en beschrijft relevante dimensies van de internationale zakelijke en macro-economische omgeving die bedrijven beïnvloeden. De cursus belicht de verschillende manieren waarop bedrijven internationaal zijn verankerd en hoe hun functioneren afhangt van de internationale regelgeving, internationale instellingen en internationale politiek. Speciale nadruk zal worden gelegd op processen van regionale economische integratie en hoe dit resulteert in kansen en (productieve) uitdagingen voor bedrijven, zoals geïllustreerd door de Europese Unie.