Digitale informatiesystemen

Studiegidsnr:1103TEWWET
Vakgebied:Informatica
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Jan Verelst
Herwig Mannaert
Herbert Peremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Eerst wordt een begrippenkader uitgewerkt met betrekking tot informatiesystemen, de soorten informatiesystemen, en de rol van informatiesystemen in (innovatieve) organisaties.  Vervolgens worden de bouwblokken voor de ontwikkeling van informatiesystemen inzichtelijk gemaakt.  Hierbij worden eerst aspecten van de systeemontwikkeling besproken zoals het watervalmodel , waarna een holistisch overzicht gegeven wordt van de evoluties op het gebied van hardware, software en netwerken.

Tenslotte wordt de basis van informatietechnologie en digitale signaalverwerking besproken.