Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Zakelijk en economisch Frans 1

Studiegidsnr:1103TEWZEC
Vakgebied:Zakelijke Communicatie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Els Tobback

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus omvat :

  • een herhaling van de Franse grammatica (niveau B1) en een uitdieping ervan (niveau B1+/B2), met inbegrip van spelling, uitspraak en  vervoegingen
  • zakelijke en economische terminologie
  • zakelijke communicatie in het Frans :
  1. ​Leesvaardigheid
  2. spreekvaardigheid: presentatie van een product, presentatie van een bedrijf, debatten over bedrijfsgerelateerde en socio-economische onderwerpen
  3. schrijfvaardigheid: redactie van emails en van eenvoudige economisch georiënteerde teksten