Studium Generale Joodse studies

Studiegidsnr:1104FLWJST
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Julien Klener

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het Studium Generale Joodse Studies benadert het jodendom vanuit de meest diverse invalshoeken (historisch, cultureel, literair, religieus, filosofisch, sociologisch) en periodes. Het Studium Generale wil door dit interdisciplinair perspectief en door de veelheid aan thema's studenten vertrouwd maken met de complexiteit en het potentieel van joodse studies.

De cursus bestaat uit een overzichtsles gegeven door Prof. dr. em. Julien Klener, aangevuld met een keuze van tien donderdagavondlezingen uit het aanbod (1ste en 2de semester) van het Instituut voor Joodse Studies (www.uantwerpen.be/ijs), gegeven door gerenommeerde gastsprekers uit binnen- en buitenland. De overzichtsles vindt plaats bij aanvang van het 2de semester (een datum wordt bepaald in samenspraak met de studenten).