Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Algemene literatuurwetenschap 1

Studiegidsnr:1104FLWTLA
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gwennie Debergh
Kevin Absillis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus presenteert een overzicht van de belangrijkste onderzoeksparadigma’s, methodologieën en theoretici in het gebied van de algemene literatuurwetenschap, i.e. new criticism, Russisch formalisme, structuralisme, poststructuralisme, deconstructie, postmodernisme, marxistische literatuurstudie, new historicism, feminisme / queer studies, psychoanalyse en postkolonialisme. De cursus nodigt de studenten doorlopend uit – onder meer via het gebruik van een interactieve poll systeem – om een gefundeerde kritische houding te ontwikkelen ten aanzien van zowel de pretenties van de literatuurwetenschap als de geregeld weerkerende kritiek op die pretenties (ihb die ten aanzien van ‘theory’). De leerinhouden worden deels aangereikt in hoorcolleges en deels via zelfstudiepakkettten en responsiecolleges. De behandelde benaderingen worden concreet gemaakt en toegepast in klassikale oefenmomenten. Als centrale ‘testcase' hierbij dient de roman Max Havelaar (1860) van Multatuli (ps. Eduard Douwes Dekker).