Engels: grammatica 1

Studiegidsnr:1104FLWTLE
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:36
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:1e semester
Lesgever(s)Frank Brisard
Alena Anishchanka

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus Engelse grammatica beoogt een uitgebreide kennismaking met een aantal essentiële aspecten van de enkelvoudige zin in het Engels. Hierbij komen de belangrijkste componenten van de zin aan bod, de zogenaamde constituenten. Hun morfologie, maar vooral hun syntaxis en semantiek worden grondig geanalyseerd. Bovendien worden de belangrijkste contrastieve problemen (Engels-Nederlands, met inbegrip van zogenaamde "Dutchisms") in dit verband besproken. Deze cursus is gebaseerd op het handboek "Foundations of English Grammar". Analyses en verklaringen worden aangeboden in het kader van eenvoudige linguïstische paradigma's.

De oefeningen worden gegeven in werkcolleges (1u elke drie weken). Dit werk gebeurt in kleinere groepen. Deze werkcolleges helpen de student om de theorie te assimileren en toe te passen op concreet taalmateriaal. Terzelfdertijd brengen zij de student de taalkundige vaardigheden bij die nodig zijn voor de adequate observatie en analyse van het Engels en van taal in het algemeen.