Franse taalkunde 1: geschiedenis van het Frans

Studiegidsnr:1104FLWTLF
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Vanderheyden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus handelt hoofdzakelijk over de geschiedenis van het Frans en behandelt volgende twee vragen:

1) hoe heeft het Frans zich ontwikkeld  vanuit het Volkslatijn ? Hier wordt een overzicht gegeven van de  externe geschiedenis van het Frans, waarbij nagegaan wordt welke historische, geografische en sociaal culturele factoren een invloed gehad hebben op de ontwikkeling en de verspreiding van het Frans.

2) Wat is Middeleeuws Frans? Dit deel handelt over de interne geschiendeis van het Frans. Er worden enkele fragmenten uit middeleeuwse teksten gelezen, besproken en vertaald. Vanuit deze kleine corpora worden een aantal morfologische en syntactische kenmerken van het Middeleeuws Frans bestudeerd en worden de belangrijkste evoluties opgesomd. Verder worden de studenten vertrouwd gemaakt met de belangrijkste woordenboeken voor het bestuderen van de evolutie van het Frans; ze krijgen voor dit onderdeel een concrete opdracht.

Tenslotte wordt een korte inleiding gegeven op de fonetische transcriptie en worden de belangrijkste kenmerken van de Franse klinkers en medeklinkers beschreven.