Cultuurgeschiedenis van de Lage Landen 2

Studiegidsnr:1104FLWTLN
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Kris Humbeeck
Valerie Rousseau

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel presenteert een kleine draagbare geschiedenis van de Lage Landen bij de zee, van 1789 tot vandaag. De rode draad in het verhaal is de constructie van collectieve identiteiten: nationale, sub-nationale en transnationale identiteiten, alsook klassen-, gender- en generatiegebonden identiteiten. Als bijzondere gids op onze tocht door het verleden fungeren de schrijvers Hendrik Conscience en Gerard Walschap. Dit vak vormt het cultuurhistorisch fundament waarop wordt doorgebouwd in de opleidingsonderdelen Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 2: van de Franse Revolutie tot de Grote Oorlog en Geschiedenis van de Nederlandstalige letterkunde 3: van de Grote Oorlog tot vandaag.