Spaanstalige letterkunde I

Studiegidsnr:1104FLWTLS
Vakgebied:Letterkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Diana Arbaiza

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten leren de grote kenmerken en de grote teksten kennen uit de canon van de Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur van Gouden Eeuw tot XIXe eeuw. Enerzijds, worden beknopte overzichten van de grote stromingen becommentarieerd en verder ingeoefend met concrete voorbeelden in Blackboard. Anderzijds worden de grote kenmerken van de verschillende stromingen op basis van een tekstfragment besproken en gekoppeld aan een gastrokritische analyse (connotaties van culinaire verwijzingen) in fragmenten van Don Juan, Cervantes, Lazarillo, Naufragios, Respuesta a Sor Filotea, La Regenta, Cecilia Valdés.