Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Geschiedenis van de film 2: klassieke en moderne periode

Studiegidsnr:1104FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Jacobs
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak staat de geschiedenis van de Europese en Amerikaanse speelfilm centraal vanaf het ontstaan van de klankfilm (ca. 1930) tot de ontbinding van het zogenaamde klassieke “Hollywood-systeem” in de jaren 1970. De klemtonen in deze cursus liggen op de klassieke Hollywoodfilm en vooral het zogenaamde Europees modernisme en de ontwikkeling van de art house cinema. Naast canonieke auteurs (Welles, Hitchcock, Bresson, Antonioni, Akerman,…) komen belangrijke stromingen (Frans poëtisch realisme, Italiaans neorealisme, nouvelle vague,…) aan bod en tevens worden diverse filmtheoretische concepten en debatten geïntroduceerd. Er wordt ook aandacht geschonken aan de avant-garde of de zogenaamde experimentele film uit de desbetreffende periode en aan de wijze waarop bepaalde innovaties, strategieën of inzichten relevant blijven voor de hedendaagse film.