Spaans: Grammatica 1

Studiegidsnr:1104FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit hoor-en werkcolleges en focust op de morfologie (lidwoorden, substantieven, adjectieven, voornaamwoorden, werkwoordsvormen, etc.) van het moderne Spaans.