Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de financiële markten 2

Studiegidsnr:1104TEWBDK
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Marc De Ceuster

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus bevat drie delen. Deel 1 bespreekt een aantal functionaliteiten binnen Excel die nodig zijn om met financiële data te werken. Deel 2 omvat financieel rekenen. Zowel de dagtelconventies, de handelsdagconventies als de interestconventies (enkelvoudige rente, samengestelde rente en continue rente) komen aan bod. Het verband met de financiële producten die bestudeerd werden in Inleiding tot de Financiële Markten 1 wordt gelegd door zowel alleenstaande kasstromen als reeksen van kasstromen te bestuderen. Concepten zoals netto contante waarde, intern rendement en annuïteiten worden uitgewerkt en toegepast. Deel 3 geeft een inleiding tot de portefeuilletheorie. We herhalen daarvoor eerst begrippen uit de beschrijvende statistiek. Daarna introduceren we de afruil tussen risico en rendement aan de hand van concrete voorbeelden.