Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen

Studiegidsnr:1104TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Martine Van Wouwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een korte algemene inleiding besteden we voornamelijk aandacht aan de volgende onderwerpen: verzamelingen en hun structuren, analyse, integraalrekening en reeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de belangrijkste topics, waarna we deze thema's verdiepen en verbreden, en toepassen op economische en bedrijfseconomische problemen. Bij het hoofdstuk analyse gaat het zowel om functies van één veranderlijke als om functies van meer veranderlijken; daarbij bekijken we o.m. het onderzoek van functies, de afgeleiden en extremenonderzoek, een belangrijk onderwerp binnen een faculteit toegepaste economische wetenschappen. Verder besteden we aandacht aan enkelvoudige en meervoudige integralen, en aan onbepaalde en bepaalde integralen.  In het hoofdstuk reeksen tenslotte, staan we stil bij de convergentie van reeksen.