Wiskunde met (bedrijfs)economische en technologische toepassingen 1

Studiegidsnr:1104TEWKWM
Vakgebied:Wiskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Tom Mestdag

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

We behandelen de volgende onderwerpen: (1) verzamelingenleer en matrices; (2) limieten, continuiteit, afgeleiden, functieonderzoek voor functies van één of meerdere veranderlijken; (3) extremumvraagstukken;  (4) (bepaalde, onbepaalde, oneigenlijke) integralen voor functies van één of meerdere veranderlijken; (5) rijen en reeksen en hun convergentiegedrag, Taylorreeksen. Voor elk onderdeel herhalen we eerst de elementaire concepten uit het middelbaar onderwijs, waarna we deze thema's verdiepen en verbreden, en toepassen op (bedrijfs)economische en technologische problemen.