Grondslagen van de engineering

Studiegidsnr:1104TEWWET
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Johan Springael
Herwig Mannaert
Herbert Peremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit caleidoscopische opleidingsonderdeel heeft als doel de verschillende technologische domeinen beter te duiden, en om de integratie met andere leerlijnen te bevorderen door een meer diepgaand inzicht in een aantal basisconcepten te verwerven. Het gaat hier om fundamentele concepten, zoals modellen en natuurwetten, vrijmaken en modulariteit, behoudswetten en evenwicht en trillingen en golven. Daarnaast wordt tevens een overzicht gegeven van de fundamenten van het ontwerp en de analyse van technologische producten, en wordt het verband gelegd met de wetenschappelijke methode.