Toegepaste thermodynamica

Studiegidsnr:1104WETINA
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Minimum 8/20 voor Chemie I en Fysica I
Contacturen:40
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Siegfried Denys
Katrien Michiels
Jelle Roegiers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Thermodynamica is de wetenschap die energie, energie-uitwisselingen en de transformaties van energie in al haar vormen bestudeert. Energie die essentieel is voor elke vorm van leven en die een zeer breed toepassingsdomein heeft: van microscopische organismen tot huishoudelijke apparaten, voertuigen, energiecentrales en veel meer. Thermodynamica vormt dan ook een essentieel onderdeel van elke ingenieursstudie.

In deze basiscursus wordt een ruim inzicht nagestreefd in de verschillende vormen van energie, de mechanismen van energieoverdracht, het concept van energiebalansen, energieomzettingen en omzettingsefficiënties. Na een inleidend deel waarin de basisconcepten en principes van de thermodynamica aan bod komen, worden de eigenschappen van zuivere stoffen en de energieanalyse van gesloten en open systemen behandeld. De belangrijke tweede wet en de concepten entropie  en exergie worden bestudeerd. Thermodynamische vermogensprocessen worden besproken en hun rol in het begrijpen van apparaten uit de dagelijkse praktijk: reciprocerende motoren, warmtemachines en koelmachines.