Hebreeuws I

Studiegidsnr:1105FLWJST
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vivian Liska
Aron Malinsky

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studenten leren het moderne Hebreeuwse alfabet en verwerven de vaardigheid om Hebreeuws te lezen en te schrijven. Ze bouwen een basiswoordenschat van Hebreeuwse woorden op en een basiskennis van de Hebreeuwse grammatica (lidwoorden, verbuigingen van adjectieven en naamwoorden, voorzetsels, het werkwoord in de tegenwoordige tijd, telwoorden, enz.).