Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Duitse taalbeheersing 2

Studiegidsnr:1105FLWTLD
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Duitse taalbeheersing 2
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Duitse taalbeheersing 1 (of het vroegere Grammatica: oefeningen 1)
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Duits
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Tanja Mortelmans
Alex Haider
Liselotte Van der Gucht

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van de hedendaagse Duitse taal in haar diverse verschijningsvormen
Aan de hand van 6 thematische Lektionen - over taal, jongerentaal, registerverschillen, de internationale positie van het Duits (Lektion 1: Das versteht ja keiner), kennis, universiteiten, schoolsysteem in Duitsland (Lektion 2: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr), gender (Lektion 3: Frauenpower), computers, internet, nieuwe media (Lektion 4: Vernetzungen), politiek, verkiezingen, meningen (Lektion 5: Wer die Wahl hat, hat die Qual) en stad/platteland/architectuur (Lektion 6: Stadtluft macht frei) worden de basisvaardigheden verdiept (o.a. door kritische lectuur van actuele teksten, woordenschatoefeningen en Nederlands-Duitse vertalingen).

Tijdens het tweede semester werken de studenten een onderwijsproject uit door dat ze eerste ervaringen kunnen opdoen in een real life situatie. In teams ontwikkelen de studenten een les Duits voor het middelbaar onderwijs from scratch. De proces wordt begeleid door de docent. Deel van het project is ook het schrijven van een verslag die een projectbeschrijving en een reflectie over deze ervaring omvat.