Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika

Studiegidsnr:1105FLWTLS
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid Spaans: Samenleving en cultuur in Latijns-Amerika
De student wordt pas toegelaten tot dit onderdeel indien hij geslaagd is (minstens 10/20) voor Spaans: Grammatica 2 én Spaans: Taalbeheersing 1 (voor T&L) of Taalbeheersing 2 (voor TTK)
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiane Stallaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus biedt een algemene inleiding tot de historische, sociale, culturele en politieke structuren van Latijns-Amerika. De cursus behandelt chronologisch de belangrijkste ontwikkelingsfasen in de periode van 1492 tot 1992. De nadruk wordt gelegd op enkele scharniermomenten, met name: de kolonisatie van Latijns-Amerika, de onafhankelijkheid en de oprichting van de natiestaat; revolutionaire processen en de zoektocht naar een nieuw samenlevingsmodel (o.a. de plurinationale staat). Een bijzondere aandacht gaat naar de evolutie van de interetnische verhoudingen en de concepten ‘kolonisatie’, ‘kolonialiteit’, ‘dekolonialiteit’. Er wordt gekeken hoe de historische processen een licht werpen op de actualiteit.