Tekst en representatie

Studiegidsnr:1105FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Gertjan Willems
- NNB
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Kunstenaars van allerlei slag creëren een wereld die iets 'representeert'. In dit multidisciplinaire vak wordt ingegaan op de problematiek van representatie. Belangrijke historische en theoretische inzichten omtrent representatie worden geduid aan de hand van toonaangevende auteurs.