Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Tekst en representatie

Studiegidsnr:1105FLWTLT
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Beatrice Hanssen

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Kunstenaars van allerlei slag creëren een wereld die iets 'representeert'. In dit multidisciplinaire vak wordt ingegaan op de problematiek van representatie. Belangrijke historische en theoretische inzichten omtrent representatie worden geduid aan de hand van toonaangevende auteurs.