Spaans: Grammatica 2

Studiegidsnr:1105FLWTTA
Vakgebied:Taalkunde en Taalbeheersing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Spaans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anne Verhaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit hoor-en werkcolleges en focust op de syntaxis (gebruik van indefinido/imperfecto, indicativo/subjuntivo, etc.) van het moderne Spaans.