3-Sterkteleer en stabiliteit

Studiegidsnr:1105FTISTS
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Inschrijvingsvereisten:De student heeft een credit behaald voor 1-Statica van constructies (1102FTISTC)
Contacturen:66
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Amaryllis Audenaert
Johan Blom
Kostas Anastasiades

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Theorie

0. Inleiding: sterkteleer in de ingenieurswetenschap
1. Spanning
2. Rek
3. Lineaire elasticiteit
4. Overdracht van kracht in balken
5. Centrische trek en druk
6. Wringing
7. Traagheidsgrootheden van een doorsnede
8. Buiging
9. Vormverandering door buiging in isostatische liggers
10. Knik
 

Oefeningen

1. Snedekrachten isostatische stelsels
2. Spanning en rek
3. Traagheidsgrootheden
4. Buiging
5. Knik
6. Hyperstaticiteitsgraad
7. Oplossen van eenvoudige hyperstatische stelsels met de differentiaalvergelijking van de elastica
8. Lastendaling