Recht en onderneming

Studiegidsnr:1105TEWVSG
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hendrik Vanhees

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eerste deel van de cursus omvat een algemene inleiding tot het recht. In dit deel komen o.a. aan bod:

 • een inleiding tot het recht;
 • de rechtsbronnen;
 • basisbeginselen uit het gerechtelijk recht;
 • goederen- en zakenrecht;
 • verbintenissen en overeenkomsten;
 • bijzondere overeenkomsten;
 • onrechtmatige daad.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan belangrijke topics uit het handels- en economisch recht, en met name aan:

 • de basisregels uit het ondernemingsrecht;
 • het vennootschapsrecht;
 • handelscontracten (distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen);
 • waardepapieren;
 • intellectuele rechten;
 • faillissementsrecht;
 • mededingingsrecht;
 • regels inzake marktpraktijken en consumentenbescherming