Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Recht en onderneming

Studiegidsnr:1105TEWVSG
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Hendrik Vanhees

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het eerste deel van de cursus omvat een algemene inleiding tot het recht. In dit deel komen o.a. aan bod:

 • een inleiding tot het recht;
 • de rechtsbronnen;
 • basisbeginselen uit het gerechtelijk recht;
 • goederen- en zakenrecht;
 • verbintenissen en overeenkomsten;
 • bijzondere overeenkomsten;
 • onrechtmatige daad.

Vervolgens wordt aandacht besteed aan belangrijke topics uit het handels- en economisch recht, en met name aan:

 • de basisregels uit het ondernemingsrecht;
 • het vennootschapsrecht;
 • handelscontracten (distributieovereenkomsten en handelstussenpersonen);
 • waardepapieren;
 • intellectuele rechten;
 • faillissementsrecht;
 • mededingingsrecht;
 • regels inzake marktpraktijken en consumentenbescherming