Grondslagen van de engineering

Studiegidsnr:1105TEWWET
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herwig Mannaert
Herbert Peremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit caleidoscopische opleidingsonderdeel heeft als doel de verschillende technologische domeinen beter te duiden, en om de integratie met andere leerlijnen te bevorderen door een meer diepgaand inzicht in een aantal basisconcepten uit de engineering te verwerven. Het gaat hier om fundamentele concepten, zoals modellen en natuurwetten, dynamisch gedrag en evenwicht, behoudswetten en entropie. Daarnaast wordt tevens een overzicht gegeven van de fundamenten van het ontwerp en de analyse van technologische producten, en wordt het verband gelegd met de wetenschappelijke methode.